Νέα εποχή,
ίδια αξιοπιστία

Μια σύγχρονη ιστορία
από παλιά

Η Συνεταιριστική ήταν από την ίδρυσή της μία ξεχωριστή εταιρία. Ιδρύθηκε το 1978 από τους αγρότες , όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους.

Ο στόχος της ίδρυσης μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρίας, ήταν η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα κάλυπτε ατομικά τις ανάγκες των αγροτών. Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ο ιδρυτής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, οραματίστηκε αυτήν την ιδιότυπη για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «διαμάντι του συνεταιριστικού κινήματος».

Το 1994 η Συνεταιριστική έγινε η εταιρία όλων των μορφών συνεταιρισμού – κοινωνικής οικονομίας της χώρας μας. Παράλληλα, εισήλθαν στο μετοχικό της κεφάλαιο, κορυφαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Η Syndea- Συνεταιριστική Ασφαλιστική μετρά σήμερα 45 χρόνια ιστορίας, με το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της να ανήκει σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις οι οποίες ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την συνεταιριστική οικογένεια. Εταιρίες όπως η UnipolSai (Ιταλία), Macif (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο) , προσφέρουν μέχρι και σήμερα την τεχνογνωσία τους και την υποστήριξή τους σε κάθε στρατηγικό βήμα της Συνεταιριστικής.

Πρόκειται για τη μοναδική αμιγώς συνεταιριστική ασφαλιστική στην Ελλάδα, που διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές. Κυρίαρχο κριτήριο αποτελεί και η κεφαλαιακή της επάρκεια, η οποία αποδεικνύεται από τον υψηλότατο δείκτη φερεγγυότητας που διαθέτει και την κατατάσσει ανάμεσα στις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδος.

Σήμερα 25 Ιανουαρίου 2024, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική γίνεται SYNDEA!
H SYNDEA δεν είναι μόνο ένα νέο όνομα, είναι μια νέα υπόσχεση, ένα νέο συμβόλαιο τιμής με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Το νέο όνομα, γεννήθηκε από τις λέξεις SYN+IDEA, που εμπεριέχουν τις διαχρονικές αξίες της εταιρίας – σεβασμός στον Άνθρωπο και στην κοινωνία, συνεργασία, ομαδικότητα, ευελιξία και δίψα για καινοτομία – και ταυτόχρονα τονίζουν τον δυναμισμό και την αξιοπιστία της, τη φρέσκια ματιά και τις νέες ιδέες με τις οποίες επανατοποθετείται απέναντι στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες της κοινωνίας και της ασφαλιστικής αγοράς.

Η Syndea – Συνεταιριστική διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και ένα μεγάλο εύρος ασφαλιστικών, επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων για να σε καλύψει σε κάθε ανάγκη της καθημερινότητάς σου. Γίνεται το Συν στην ασφάλειά σου!

Κοινωνική Ιδιότητα και Εμπορική Δραστηριότητα

Πιστεύουμε στην υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα. Το κοινωνικό DNA της Syndea – Συνεταιριστική, που διέπει όλες τις αρχές της εταιρίας, αποτυπώνεται εμπράκτως στην τιμολογιακή της πολιτική, στη δίκαιη διαχείριση των αποζημιώσεων και στην εξυπηρέτηση πελατών, εξασφαλίζοντας κερδοφορία και αειφόρο ανάπτυξη.

Θυγατρικές Εταιρίες

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, με οδηγό την πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο και με απόλυτο σεβασμό στους συνεργάτες της, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, το 2010, δημιούργησε σαν θυγατρική της το Ασφαλιστικό Πρακτορείο «U&M A.E». Η Syndea – Συνεταιριστική με πρωταρχικές δεσμεύσεις την κορυφαία ποιότητα και την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών, που τόσα χρόνια προσφέρει σε κάθε της βήμα, έδωσε στη U&M A.E τις σωστές βάσεις και την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις και να καλύπτει τις ασφαλιστικές ανάγκες πελατών ή συνεργατών, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο να είναι καινοτόμος και ουσιαστική σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.

28ης Οκτωβρίου 37, Νίκαια
Tηλ.: 210 9491280, 210 9491299

Ο κόσμος αλλάζει σήμερα πιο γρήγορα από ποτέ, καθώς η ασφαλιστική αγορά γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και απαιτητική. Όλες αυτές οι αλλαγές επιβάλλουν την απόλυτη κατανόηση των κινδύνων και τη σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπισή τους. Σε συνέργεια με τη Syndea -Συνεταιριστική Ασφαλιστική και σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες προσφέρουμε τα καλύτερα πακέτα καλύψεων για ασφαλίσεις όλων των κλάδων. 

Scroll to Top