Αστική Ευθύνη

Για εσένα που δραστηριοποιείσαι επιχειρηματικά, δημιουργήσαμε ένα συμβόλαιο σωματοφύλακα στις επαγγελματικές σου δράσεις.

Τι καλύπτουμε

Καλύπτουμε την αστική σου ευθύνη έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους και οφείλονται αποκλειστικά σε δική σου πράξη ή παράλειψη.

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Γενική Αστική Ευθύνη: Καλύπτεται η ευθύνη σου που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σου και τη χρήση των χώρων της από Τρίτους.
Αστική Ευθύνη Έργων: Καλύπτεται η Ευθύνη σου σαν Εργολάβος ή Ιδιοκτήτης του Έργου κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομικά, κατασκευαστικά και κοινωφελή έργα.
Αστική Ευθύνη Προϊόντος: Ευθύνη Προϊόντος είναι η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων, ο οποίος κατασκευάζει, εισάγει, εμπορεύεται προϊόντα, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του και που οφείλονται στη χρήση ελαττωματικών προϊόντων.
Αστική Ευθύνη Κυνηγών Μελών Κυνηγητικών Συλλόγων: Καλύπτεται η Αστική σου Ευθύνη σαν κυνηγού, εάν είσαι Μέλος Κυνηγητικού Συλλόγου, για σωματική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζημιά που θα προκαλέσεις σε τρίτους κατά τη διάρκεια και μόνο του κυνηγιού.
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη: Επαγγελματική Ευθύνη είναι η αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Ζήτησε Προσφορά για το πακέτο Αστικής Ευθύνης

Επικοινώνησε με τον ασφαλιστή σου ή συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και υπόβαλε την παρακάτω φόρμα. Ένας εκπρόσωπος της Εταιρίας μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σου για να σε ενημερώσει για τις υπηρεσίες μας.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Scroll to Top