Κατοικία

Δίπλα σου, πάνω από 45 χρόνια, σχεδιάζουμε προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν τις πραγματικές σου ανάγκες. Σήμερα, γινόμαστε το συν στην ασφάλειά σου προσφέροντάς σου Προγράμματα Κατοικίας με ή χωρίς απαλλαγές και πλούσιες καλύψεις!

 

Επιπλέον σου προσφέρουμε τα πακέτα Easy Home! Δύο καινοτόμα πακέτα ασφάλισης περιεχομένου κατοικίας, με σημαντικές καλύψεις και πολύ ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Scroll to Top