Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ, συλλέγουμε ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Χρησιιμοποιούνται για να διευκολύνουν την κατανόηση και επίλυση τυπικών αναγκών. 

Γενικές Ερωτήσεις

Να γνωστοποιήσετε εγγράφως στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας τη νέα σας διεύθυνση.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή στείλτε μας e-mail στο info@syndea.gr.

Αυτοκίνητα

Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε ασφαλίσει το όχημά σας και να επεκτείνετε την ασφάλισή σας και για το εξωτερικό.

  • Είναι απαραίτητη η έκδοση της Πράσινης κάρτας αν ταξιδέψω στο εξωτερικό;

Παρά το ότι για τις χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) η πράσινη κάρτα δεν είναι υποχρεωτική, σας συμβουλεύουμε να ζητάτε πάντα την έκδοσή της.

  • Πόσο κοστίζει η πράσινη κάρτα και ποιες καλύψεις μου παρέχει;

Η κάρτα χορηγείται δωρεάν και σας καλύπτει για την Αστική σας ευθύνη προς τρίτους, δηλαδή για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος σε άλλο κράτος. Όλες οι άλλες καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, εκτός της Οδικής Βοήθειας, δεν ισχύουν στο εξωτερικό.

Για τις καλύψεις «Μερικής-Ολικής Κλοπής» και τη «Μικτή», η minimum αξία οχήματος πρέπει να είναι 4.000€, εκτός των αυτοκινήτων ηλικίας μικρότερης της 10ετίας που η minimum αξία πρέπει να είναι 2.000€.

Θα πρέπει:

  • να γίνει μήνυση κατ’ αγνώστου στην Οικεία Αστυνομική Αρχή
  • να ενημερωθεί η εταιρία με αναγγελία κλοπής.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την πάροδο 45 ημερών από την ημερομηνία Κλοπής υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βρεθεί το όχημα σε αυτό το διάστημα.

Θα πρέπει να απευθυνθείτε για αποζημίωση στο Επικουρικό Κεφάλαιο (τηλ: 210-3327400, διεύθυνση: Υπατίας 5, Αθήνα). Αν όμως εκτιμάτε ότι οι υλικές ζημιές σας είναι μικρότερες των 6.500 ευρώ, μπορείτε να αποζημιωθείτε με τη διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού από την εταιρία μας, μόνο όμως αν έχετε στο συμβόλαιό σας συμπεριλάβει και την «Κάλυψη Υλικών ζημιών από Ανασφάλιστο», η οποία παρέχεται με πολύ χαμηλό κόστος.

Ναι, με πρόσθετη Πράξη αλλά για την πρόσθεση των καλύψεων Μερικής, Ολικής Κλοπής και Ιδίων Ζημιών, απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος. Η κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων μπορεί να προστεθεί μόνο στην ανανέωση του Συμβολαίου.

Σε περίπτωση που προκαλέσεις μέχρι και δύο ατυχήματα μέσα σε ένα ασφαλιστικό έτος και έχεις την κάλυψη “Bonus Malus”, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρα. Αν προκαλέσεις πάνω από δύο ατυχήματα, τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν λόγω της αύξησης της κατηγορίας Bonus Malus.

Εντός Ελλάδος:

1) Την επιτόπια επισκευή του οχήματος.
2) Την επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού.
3) Τη μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο για επισκευή.
4) Τη μεταφορά του οχήματος και των επιβαινόντων στη μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου.
5) Την παραμονή των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο (κάλυψη δαπάνης 75 € κατ’ ανώτατο όριο).

Εκτός Ελλάδος:
1) Eπιτόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του καλυπτόμενου αυτ/του σε τοπικό συνεργείο
2) Επαναπατρισμό του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
3) Κάλυψη εξόδων επιστροφής των επιβαινόντων από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής τους (κάλυψη δαπάνης 300 € κατ’ ανώτατο όριο).

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπάρχει σύγκρουση με ένα ή περισσότερα οχήματα, ανεξάρτητα από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος μας ή όχι, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος, μπορείτε να καλέσετε το 1158 ώστε να έρθει ο συνεργάτης στον τόπο του ατυχήματος για:
1) Επιβεβαίωση και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.
2) Λήψη φωτογραφιών.
3) Επιτόπια συμπλήρωση Δήλωσης Ατυχήματος.
4) Βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.
5) Κλήση σε τροχαία ή ασθενοφόρο εφόσον υπάρχει τραυματισμός.

Η Syndea, πάντα κοντά στον Αγρότη, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά προνομιακό προϊόν, το “ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 305”, με πολύ χαμηλά ετήσια ασφάλιστρα. Επιπρόσθετα, για τους ήδη πελάτες της εταιρίας μας, οι οποίοι είναι κάτοχοι τρακτέρ, προσφέρονται πολύ σημαντικές εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.

  • Πρόταση Ασφάλισης
  • Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας & Διπλώματος Οδήγησης
  • Προηγούμενο ασφαλιστήριο.

 

Για τις καλύψεις Κλοπής και ιδίων ζημιών, χρειάζονται επιπλέον:

  • Φωτογραφίες του Αυτοκινήτου
  • Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς του – αν είναι καινούργιο
  • Πραγματογνωμοσύνη του αυτοκινήτου

Η Syndea - Συνεταιριστική Ασφαλιστική, δείχνει με κάθε τρόπο το σεβασμό της στον πελάτη βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα την άμεση αποζημίωση με ταχείες διαδικασίες. Καθορίζεται ραντεβού τηλεφωνικά για τον διακανονισμό της ζημιάς σε χρόνο που εξυπηρετεί τον πελάτη και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αποζημίωση δίνεται εντός 5 ημερών.

Α) Να τηλεφωνήσω στη Φροντίδα Ατυχήματος Autohelp, στο 1158, για να έλθει στο τόπο του ατυχήματος ειδικός συνεργάτης προκειμένου να βοηθήσει στη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή φιλικού διακανονισμού, να φωτογραφήσει τα αυτοκίνητα κτλ.
Β) Να ειδοποιήσω την Αστυνομική Αρχή για καταγραφή του συμβάντος.
Γ) Αν δεν γίνει χρήση της Φροντίδας Ατυχήματος, να ειδοποιήσω την εταιρία για το συμβάν εντός 8 ημερών.

Η Νομική Προστασία δεν έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα. Καλύπτει το κόστος για να διεκδικήσει ο κάθε ασφαλισμένος την αποζημίωσή του σε περίπτωση ζημιάς είτε μέσω εξώδικης λύσης της διαφοράς είτε μέσω δικαστικής προσφυγής.

Πυρός

Η Syndea - Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει τρία προνομιακά προγράμματα, το SynetΗome Simple, SynetΗome Plus και SynetΗome Premium ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σου και με ιδιαιτέρως οικονομικά ασφάλιστρα.

O σεισμός είναι ενσωματωμένη κάλυψη στο πρόγραμμα  Synethome Simple και προαιρετική στα Προγράμματα SynetΗome Plus και SynetΗome Premium

α) Η ανέγερση της οικοδομής ή οι προσθήκες της πρέπει να έχουν γίνει με νόμιμη οικοδομική άδεια, β) Η ημερομηνία της αρχικής οικοδομικής άδειας πρέπει να είναι από το 1960 και μετά, γ) Να μην υπάρχουν ζημιές από προηγούμενο σεισμό.

Όλα μας τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες ασφάλισης των ενυπόθηκων κατοικιών με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Να έρθετε σε επικοινωνία με τον ασφαλιστή σας ή με την εταιρία μας, ώστε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της Αίτησης Ασφάλισης κατοικίας ή Επαγγελματικής στέγης.

Πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα και εγγράφως για το ζημιογόνο γεγονός την εταιρία μέσω του ασφαλιστή σας ή απευθείας και να μην προβείτε σε καμία αλλαγή της πραγματικής κατάστασης του ασφαλισμένου χώρου μετά τη ζημιά, ώστε να μπορέσει ο πραγματογνώμονας να επιθεωρήσει και να την εκτιμήσει. Σε περίπτωση κλοπής, πρέπει να καλέσετε την Αστυνομία και να γίνει δήλωση.

Ναι, με διαφορετικές, όμως, προϋποθέσεις από εκείνες της κύριας κατοικίας (διαφορετικές απαλλαγές και εξαιρέσεις).

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα αξίας άνω των 1000 ευρώ το ένα, θα πρέπει λεπτομερώς να αναγράφονται στην αίτηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ασφάλιση. Υπάρχουν όμως και αντικείμενα που εξαιρούνται από την ασφάλιση όπως κοσμήματα, νομίσματα, αντίκες, πολύτιμοι λίθοι, έγγραφα κλπ.

Η εταιρία πρέπει να ενημερώνεται απευθείας ή μέσω του ασφαλιστή σας για την οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση που γίνεται, προκειμένου να είστε σωστά ασφαλισμένοι.

Scroll to Top