Η Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και οι νέοι στόχοι που θέτει για το μέλλον

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  πραγματοποίησε στις 30 Ιουνίου η Συνεταιριστική Ασφαλιστική με την παρουσία των Μετόχων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  Στους Μετόχους απευθύνθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Κοντός και ο CEO της Εταιρίας, κ. Δημήτρης Ζορμπάς.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Κοντός υπογράμμισε την επίτευξη των βασικών στρατηγικών στόχων της Εταιρίας κατά το προηγούμενο έτος και παρουσίασε τους στόχους της, τόσο για το τρέχον έτος  όσο και για τα επόμενα καθώς, όπως τόνισε, το επιχειρησιακό περιβάλλον αλλάζει άρδην και η ετοιμότητα της Εταιρίας θα αποτελέσει και το αναπτυξιακό της πλεονέκτημα.  Συγκεκριμένα τόνισε: «Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική απέδειξε την ανθεκτικότητά της, τη διαχρονικότητά της και την ευελιξία της σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επηρέασαν και επηρεάζουν ακόμη σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις προδιαγραφές να διακριθούμε στην αγορά και θα το κάνουμε. Οι Μέτοχοί μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σύσσωμοι στηρίζουν στην πράξη τις αποφάσεις μας και η παρουσία όλων σήμερα εδώ είναι η απόδειξη αυτής της δέσμευσης.»
Ο CEO της Εταιρίας, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία της Εταιρίας που προκύπτει από τα οικονομικά μεγέθη της, καθώς και στην εξέλιξή της κατά τρόπον ώστε  να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. Χαρακτηριστικά ο κ. Ζορμπάς, ανέφερε «Η Εταιρεία διατηρεί δείκτες φερεγγυότητας πολύ πάνω από τα όρια που προβλέπει ο ν. 4364/2016 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας. O δείκτης κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 184,5%, ενώ της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης στο 297,4%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.872 χιλ. ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) παρουσίασε αύξηση κατά 4,1% σε σχέση με το 2021, ανερχόμενη σε € 24.707 χιλ. το 2022. Για εμάς, ένα μεγάλο στοίχημα είναι η Εταιρία να συνεχίσει να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, διαθέτοντας στους ασφαλισμένους της προϊόντα υψηλών προδιαγραφών προσαρμοσμένα στις πραγματικές τους ανάγκες».
Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ελληνικών συνεταιριστικών ενώσεων καθώς και στελέχη των κορυφαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Γαλλίας (MACIF), της Ιταλίας (UNIPOL) και του Βελγίου (P&V), οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συνδράμουν την Εταιρία με κάθε δυνατό τρόπο στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου και την επίτευξη των στόχων της.

Πίσω στα Νέα

Scroll to Top