Επιχείρηση

Για εσένα, που το εισόδημά σου εξαρτάται από την επιχειρηματική σου δράση, δημιουργήσαμε πακέτα ασφάλισης της επαγγελματικής σου στέγης, ώστε να συνεχίσεις να επιχειρείς χωρίς απρόοπτα, από κινδύνους όπως η φωτιά, τα καιρικά φαινόμενα, η κλοπή, ο σεισμός.

Προγράμματα ασφάλισης επιχείρισης

Τα προγράμματά μας απευθύνονται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την προστασία του κτιρίου και του περιεχομένου αυτών.

Βασικό
Δες όλες τις καλύψεις
Πολυ-προστασία
Δες όλες τις καλύψεις

Καλύψεις που αφορούν και το «Βασικό» και την «Πολυ-προστασία»

Πυρκαγιά
Κεραυνός
Καπνός
Πυρκαγιά από δάσος
Ευρεία έκρηξη
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Αξία Αντικατάστασης Καινούριου
Ασφάλιση σε Α' κίνδυνο
Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
Έξοδα Έκδοσης Αδειών και Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών
Ζημιές κατά την Πυρόσβεση

Όρια Καλύψεων

Διάρρηξη Σωληνώσεων: Καλύπτονται και οι διερευνητικές εργασίες μέχρι ποσού €500 ανά γεγονός.
Έξοδα Άντλησης νερών: μέχρι ποσού €3.000 ανά γεγονός και συνολικά ετησίως.
Βραχυκύκλωμα: μέχρι ποσού €2.000 ανά γεγονός με μέγιστο €4.000 ετησίως.
Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο: έμέχρι το 20% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €30.000 ετησίως.
Γενική Αστική Ευθύνη: μέχρι το 20% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €30.000 ετησίως.
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη: μέχρι το 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό €15.000 ετησίως.
Θραύση Κρυστάλλων: μέχρι ποσού €1.500 ανά γεγονός με μέγιστο €3.000 ετησίως.
Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων: μέχρι το 3% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
Έξοδα έκδοσης Αδειών & Αμοιβών Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών: μέχρι ποσού €3.000 ανά γεγονός και ετησίως.
Όρος Πρόνοιας: μέχρι το 10% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.
Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας: μέχρι ποσού €1.000 ανά γεγονός με μέγιστο €2.000 ετησίως.
Χρηματοκιβώτιο: μέχρι ποσού €5.000 ανά γεγονός και συνολικά ετησίως.
Αλλοίωση εμπορευμάτων: μέχρι ποσού €3.000 ανά γεγονός με μέγιστο €5.000 ετησίως.
Ζημιές Διαρρήκτη στο κτίριο: μέχρι ποσού €1.500 ανά γεγονός με μέγιστο €2.500 ετησίως.
Ληστεία Ταμείου: μέχρι ποσού €1.500 ανά γεγονός με μέγιστο €2.500 ετησίως.
Ληστεία Συνταγών: (στην ασφάλιση φαρμακείων): μέχρι ποσού €5.000 ανά γεγονός με μέγιστο €8.000 ετησίως.
Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου: μέχρι 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, για ενοίκια μέχρι €1.000 κατά μήνα ή το καταβαλλόμενο/ τεκμαρτό ενοίκιο κατά μήνα (όποιο από αυτά είναι μικρότερο), και για τα έξοδα μεταφοράς και επαναφοράς μέχρι του ποσού €1.000 ανά γεγονός και ετησίως.
Επίδομα λόγω διακοπής λειτουργίας: μέχρι το 0,15% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου περιεχομένου ανά εργάσιμη ημέρα με μέγιστο ποσό €300 ανά εργάσιμη ημέρα και μέγιστη περίοδο αποζημίωσης οι 2 μήνες.

Ζήτησε Προσφορά για τα πακέτα Επιχειρήσεων

Επικοινώνησε με τον ασφαλιστή σου ή συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και υπόβαλε την παρακάτω φόρμα. Ένας εκπρόσωπος της Εταιρίας μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σου για να σε ενημερώσει για τις υπηρεσίες μας.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Scroll to Top