Υποβολή παραπόνου

Η υποβολή παραπόνου σε ασφαλιστική εταιρία αφορά την εκδήλωση αντίρρησης ή αντίθεσης σχετικά με αποφάσεις ή υπηρεσίες της εταιρίας. Ενεργεί ως μέσο επίλυσης διαφορών ή βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και τηρουμένων διαδικασιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Όλοι εμείς στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική έχουμε δεσμευτεί απέναντί σου από την προσυμβατική ενημέρωση και εγγυηθήκαμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και ήθος. Το έργο της ασφαλιστικής εταιρίας, δεν είναι απλά παραγωγή συμβολαίων και διάθεση ασφαλιστικών καλύψεων. Είναι μία παροχή υπηρεσιών ανώτερης αξίας προς τον πελάτη, ο οποίος μας εμπιστεύεται τα ευαίσθητα δεδομένα του. Κι εμείς καθημερινά, κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να φανούμε αντάξιοι αυτής της εμπιστοσύνης!
Όμως, μία ανθρώπινη αλυσίδα όπως εμείς, θα μπορούσε να έχει τις αδυναμίες της και να προκληθεί οποιοδήποτε ζήτημα ανάμεσά μας. Ας μην το αφήσουμε να κλονίσει αυτή την σχέση εμπιστοσύνης.

Ενημέρωσέ μας, εφόσον έχεις παράπονο από την Εταιρία μας, αποστέλλοντας έγγραφο, που εμπεριέχει το παράπονό σου και οπωσδήποτε τα στοιχεία επικοινωνίας σου (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο,ταχυδρομική διεύθυνση ή φαξ, ή ηλεκτρονική διεύθυνση) υπ΄όψιν της Επικεφαλής Αιτιάσεων. 

Η Επικεφαλής Αιτιάσεων, μέσα σε διάστημα (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου σου, θα σου αποστείλει, με το μέσο που έλαβε το παράπονο -ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο- απόδειξη για την υποβολή της αιτίασης, με αναφορά στον αριθμό που έλαβε η αιτίαση στο αρχείο αιτιάσεων. Μέσα σε προθεσμία το αργότερο (15) ημερών και αφού καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σου με την Εταιρία μας, θα λάβεις έγγραφη απάντηση στο παράπονό σου.

Σε κάθε περίπτωση, για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς σου, μπορείς να απευθυνθείς στις αρμόδιες, για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών, αρχές, όπως (ενδεικτικά) στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr) Λ.Αλεξάνδρας 144, ΤΚ 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458, ΦΑΞ.: 210 6460414, Ε-mail: (grammateia@synigoroskatanaloti.gr) και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ( www.1520.gov.gr Πλ. Κάνιγγος, ΤΚ 10181 Αθήνα, Τηλ/ΦΑΞ 2103843549, E-mail: 1520@efpolis.gr ) 

Προσοχή! Η ενεργοποίηση των παραπάνω διαδικασιών (υποβολή παραπόνου στην Εταιρία μας ή/και καταγγελίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή) δε διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σου!

Προσοχή! Η ενεργοποίηση των παραπάνω διαδικασιών (υποβολή παραπόνου στην Εταιρία μας ή/και καταγγελίας στο Συνήγορο του Καταναλωτή) δε διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σου!
Scroll to Top